Παντού : By Βέης, Γιώργος.. Ο ανακριτής / By Μιχαηλίδης, Μάριος.. Τα κρόταλα του χρόνου : By Μιχαηλίδης, Μάριος..
Ο Οστεοφύλαξ / By Μιχαηλίδης, Μάριος.. Your fantastic elastic brain : By Deak, JoAnn M.,. Ανάποδα / By Παπαϊωάνου, Θοδωρής,.