Σουλιώτες / By Περάνθης, Μιχάλης.. Οδωνύμια Φιλοθέης : By Φιλίππα, Χριστίνα Ν.. Τα μήλα του Νεύτωνα / By Vigoureux, Jean-Marie..
Η θεραπεία του Σοπενάουερ / By Yalom, Irvin D.,. Ουζερί Τσιτσάνης / By Σκαμπαρδώνης, Γιώργος.. Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνημα / By Ζεύγου, Καίτη..